Στοιχεία Εκπροσώπων

Α.Φ.Μ.: 023934849
Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπούτος
Κατηγορία Σχέσης (περιγραφή): Επιχειρηματική
Είδος Σχέσης (περιγραφή): Διαχειριστής

Στοιχεία Μελών Εταίρων

Α.Φ.Μ.: 023934849
Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπούτος
Είδος Συμμετοχής: Μέλος
Ποσοστό Συμμετοχής: 100%
Κλάσμα Συμμετοχής: 100/100